Mohy Sándor emlékkiállítás

2012. április. 12. - 2012. április. 20.

„A robusztus formavilág egyszerű, derűs, a minimálisra korlátozott eseményskálában jut kifejezésre, páratlan belső harmóniát, belső ragyogást, a festői tömegek sajátos játékát eredményezve. Nem a narráció teremti a képet, hanem éppen ellenkezőleg, a kép a történetet. Az elemi, lényegre törő formavilág, a szándékos tömörítés, egyszerűsítés beláthatatlan tartalmi mélységeket sejtet. Mohy Sándor festészetében a hiány jelenti a többletet. A szűkszavúság válik gazdagsággá. A filozófia itt magában a szemléletmódban van. A primer formák kifejezőerejében, a színek kavalkádjában. Vagy ahogyan a művész ecsetelte szóban: a napraforgó a képen nem napraforgó. A napraforgó az, ami a vázában van. A képpé válás folyamatában tehát van egy tartalom, egy látvány és egy ábrázolat. Mindegyik a maga autonóm valóságában. Mint ilyen, az ábrázolat a művész teremtménye, amelyhez viszonyítva a látvány ürügy. A figurativitás ebben a felfogásban arra hivatott, hogy azt az érzelmi hátteret megteremtse, amely a művészt és a műélvezőt összeköti. De csupán a látvány szintjén. Ezért nincs helye a narrációnak, amely a képi ábrázolat szempontjából transzcendentális. Az ábrázolat lényege tehát önmagában van, a formákban és színekben. A látvány kettős hidat képez a valóság és az ábrázolat között: a művész általa alkot, a néző általa dolgozza fel a művet.” (Németh Júlia, művészettörténész)

Álarcok, 1960-as évek
Asszony virággal, 1960-as évek
Bivalyok, 1960-as évek
Csendélet, 1960-as évek
Falu vége, 1950-es évek
Háború, 1960-as évek
Nő korsóval, 1960-as évek
Önarckép, 1950-es évek
Ősanya, 1960-as évek
Téli táj, 1970-es évek
Anyaság (Szoptató nő), 1960
Akt fürdőből kilépve, 1960
Belányi Balló Margit, kolozsvári operaénekes, 1960
Borotválkozó önarckép, 1950
Csendélet korsókkal, 1980
Dr. Tulp anatómiája (Rembrandt variáció), 1960
Falusi házak, 1950–1955
Festőnő palettával, 1970
Fiú portré, 1939–1940
Kolozsvári díva, 1970
Kövező, 1950
Pirkadat (Dés), 1980
Vetró Mária, 1954
Vízhordó (Danaidák), 1960-as évek