Schaár Erzsébet és Vilt Tibor kiállítása

2012. november. 07. - 2012. november. 20.

A november 6-án nyíló kiállításunkon, Magyarország talán legismertebb szobrász házaspárja munkáiból látható egy izgalmas válogatás. A kiállításon a művészek családi hagytékából válogattunk olyan alkotásokat, amelyek technikájuk révén egyediek, gipsz, terrakotta, üveg, tükör, fa, plexi anyagú művek, vagy pedig olyanok, főleg bronzok, melyeket még a művészek életében öntöttek. A kiállítás négy évtizedeet ölel fel,  a negyvenes, ötvenes, hatvanas, hetvenes évek műveiből válogat, a realista portrétól (Vilt Tibor: A művész édesanyja, 1949) a konstruktív kisplasztikáig (Tükröződések, 1977 körül). Láthatjuk Schaár Erzsébet törékeny nőalakjait, mint a Fiú és lány,vagy a Bundás nő (1965), vagy az olyan jellegzetes, az ember és az őt körülvevő tér kapcsolatát boncolgató műveket, mint az Ajtóban álló (1969 körül).

„ E voyage autour de ma chambre attitűd – amelynek dokumentuma a kiállítás számos darabja, az ajtó, ablak, szék- és falsaroksorozat – arra utal, hogy Schaár Erzsébet művészete elsősorban alanyi, lírai művészet. A tárgyi világ számára emócióval telített, sohasem a dolgok puszta halmaza, hanem emberre vonatkoztatott, humanizált. A tárgyak asszoiciációs szférafókuszai, jelentésük egyszerre pszihikai és plasztikai. A bármely logikus térszerkezet sosem elvontan geometrikus, nyoma sincs a mérnöki számításnak, az elvont konstruktív értékek hangsúlyának. A székek, az ajtók körvonala finoman rezegtetett, az érzékeny felület még a bronzban is megőrzi a dolgok „epidermiszét”, az idő és használat koptatta anyagnak az emberre vonatkoztatottságát.”  – írja Németh Lajos Schaár Műcsarnokbeli kiállítása kapcsán a Kritika című folyóiratban 1970-ben.

Vilt Tiborról így ír a művész egyik mondográfusa, Kovács Péter: „Vilt Tibor művészete igazi magára találásának pillanatától, a harmincas évek közepétől egészen máig, nem sorolható valamiféle iskolába. Voltak életének pillanatai, alkotott olyan szobrokat, amikor és amelyek újra és újra neveket, irányzatokat, , hasonlítási alkalmakat jelentettek a kritikusok számára. Olyan hasonlításokat, amilyenek  – bebizonyosodott –  soha nem bírtak igazi létjogosultsággal. Vilt szobrait csak vilt szobraival érdemes összevetni, és a világgal, amelyben születtek. Hosszú sorba állítva egy sorsot jelenítenek meg, nem egy ismert emberét, de még csak nem is Vilt Tiborét. Mindnyájunkét, s talán nem túlozunk, ha azt mondjuk: Európáét. Vagy szűkebben, amit jobban ismerünk: Közép-Európáét.”

A megvásárolható művekről a MissionArt Galéria tulajdonosai, (művészettörténész igazságügyi szakértők) és a művészek fia állítják ki az eredetiséget igazoló szakvéleményeket.

Finisszázs: 2012. november 19-én, hétfőn 18 óra. Ez alkalomból bemutatjuk a Terek című 25 perces filmet, melyet az 1974-es kiállítás kapcsán Fitz Péter, Gulyás János és Wilt Pál készített és rendezett.

Megnyitó, 2012. november 6.
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet
Schaár Erzsébet