O. Papp Gábor: Befejezetlen művek.

2010. november. 20. - 2011. január. 21.

 

  

Az úgynevezett magas művészet ormairól beláthatjuk a teljes univerzumot, sőt annak határain túlra is, más dimenziókban létező világokra tekinthetünk rá. A kisebb csúcsok, hegyek és dombok kisebb köreit láttatják világunknak, vagy csak egy-egy, mások által láthatatlan helyet mutatnak meg nekünk. Zenei hangok, dallamok és ritmusok, különféle nyelveken kimondott és leírt szavak és mondatok, sokféle anyaggal rajzolt vagy festett vonalak, színek és formák születnek évezredek óta, hogy megismerhető és belátható legyen mindaz, ami körülvesz bennünket.

 O Papp Gábor fiatal kora óta folyamatosan rajzol és fest, számára a művészet nem kérdések és válaszok, megoldandó feladatok sora, hanem egyfajta létállapot. Végigbolyongott élete során megrajzolta és megfestette a helyeket, ahol járt, az embereket, akikkel találkozott. Naplószerű leltárt készített, amelyben szavak helyett képek sorakoznak, de a napló lapjai az évtizedek során ezerfelé szóródtak. Így hagyott ottlétéről nyomokat, ahol járt egykor. Ha mezőn ült, megismerte és lerajzolta a virágokat és madarakat, vagy a dombos tájakat, régebben a balaton-felvidéki hegyeket, Tihanyt, Csobánc környékét, falusi udvarokat. Kocsmákban kávéra, városokban, ha sikerült, pénzre cserélte képeit. Közben megfestette álmait, amelyekben gyakran feltűnik egy fiatal fiú, egy gyermekkorú, kóchajú bohóc. Sehol sem látható szárazföldi és vízi világokat láthatunk képein, sejtelmes ködökben, gombák, kagylók, halak lebegnek és úsznak egy meghatározhatatlan közegben. Folyamatosan művelt festészete szerelmei révén újra és újra felizzik, e képek talán csomópontok lehetnének a szétszóródott életműben. Lírai, romantikus, helyenként szentimentalizmusba forduló festészete párhuzamos sorsával, eddigi életével, amely most, egzisztenciális értelemben legalábbis, felfüggesztődött.

O Papp Gábor festőművész sok hasonló állomás után, 2009 októbere óta a hejőbábai Pszichiátriai Otthon lakója. A Miskolc Városi Bíróság 3.P.21.706/2008/13. számú, 2008.08.14 napján jogerőre emelkedett ítéletével cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezte. Ez év nyarán Gábor két alkalommal „szabadságot” kapott, és a Miskolc melletti Mexikó-völgyben két hétig rajzolt, festett. Több kép maradt befejezetlenül, ezeket most így, „töredékes” állapotban mutatjuk be a kiállításon. Legyen e kiállítás és a katalógus vigasztalás számára, régi barátai emlékező soraival, régi és újabb képeinek bemutatásával együtt.

Kishonthy Zsolt

Beszámoló a kiállításról a miskolci Városi Televízióban

 

Mentőmellény
Gábor a hejőbábai otthonban, 2010-ben
O. Papp Gábor: Béka, olaj, fa, 35×35 cm
O. Papp Gábor: Álom, olaj, falemez, 114×36 cm
O. Papp Gábor: Kék hajpánt, olaj, falemez
O. Papp Gábor: Mentőmellény, olaj, falemez
O. Papp Gábor: Rajz, papír, ceruza, 30×21
O. Papp Gábor: Rajz, papír, ceruza, 30×21 cm
O. Papp Gábor: Rajz, papír, ceruza, 30×21 cm
O. Papp Gábor: Tihany, olaj, fa, 80×120 cm
O. Papp Gábor: Maszk I, olaj, fa, 30×100 cm
O. Papp Gábor: Gondolat, olaj, falemez, 173×58 cm
O. Papp Gábor: I G, olaj, fa, 127×43 cm
O. Papp Gábor: Szívek, olaj, fa, 27,5×19,5 cm
O. Papp Gábor: Fejek, olaj, fa, vaslemez, 61×21 cm
O. Papp Gábor: Cigaretta, olaj, fa, 60×32 cm
O. Papp Gábor: Ősz, olaj, farost, 91×77 cm
O. Papp Gábor: Korpusz, olaj, fa, üveg, 47×36 cm
O. Papp Gábor: Szemben, olaj, fa, 49×69 cm
O. Papp Gábor: A művész II., papír, ceruza, 42×30 cm
O. Papp Gábor: Őskor, olaj, fa, 196×45 cm
O. Papp Gábor: Portré, olaj, falemez