Molnár Sándor: Korai papírmunkák 1958–1978

2013. május. 06. - 2013. május. 21.

„1956-ban, a Képzőművészeti Főiskola hallgatójának, Molnár Sándor festőnövendéknek egy antikváriumban sikerült megszereznie három könyvet: egy Kandinszkijról, egy Mondrianról és egy, a kubizmusról szóló művet, melyek hatására teljesen átértékelni kényszerült addigi ismereteit és művészetfelfogását, mely elsősorban az impresszionizmus és a poszt-impresszionizmus (Renoir, Van Gogh, Cézanne) tanulmányozásán alapult. Festői gyakorlatában megkísérelte rekonstruálni a kubista formateremtés gyakorlatát: a kezdetek látványt felbontó analízisét, majd a későbbi (saját munkálkodásában azonban az előbbivel párhuzamosan zajló), az összefoglaló formákat egységben-láttató, nagy színfelületekkel és széles síkokkal operáló periódus eredményeit. Titokban, önmagának dolgozott, de e nyugtalanító és nap mint nap új szellemi izgalmat okozó tevékenység mellett, „álcázás”-ként a főiskolai penzumot is „letudta”. Kandinszkijt és Mondriant megismerve merült fel benne, hogy bizonyára voltak (vannak?) Magyarországon is absztrakt festők. Még ugyanebben az évben kezdte felkutatni a teljes visszaszorítottságban élő és alkotó hazai absztrakt művészeket.”Részlet Andrási Gábor A ZUGLÓI KÖR ( 1958-1968) Egy művészcsoport a hatvanas évekbőlcímű tanulmányából. Megjelent az Ars Hungarica 1991/1. számában, 47-64. o. A teljes tanulmány itt kereshető és letölthető: http://www.arthist.mta.hu/index.php/hu/ars-hungarica-1973-2008

A megnyitó alkalmából Molnár Sándor legújabb, A festészet útja című, most megjelent könyvét lánya, Eszter mutatja be. Részlet a szerző által írt fülszövegből:„A művészet a lélek útja a kezdetektől a halálig, amelyet végig kell járni. Min­den lépést gondosan meg kell tenni, minden állomást kiművelni. A léleknek át kell mennie minden műveleten, az elemeken, mert bennük átalakul, transzcendens Egység lesz, amely az ürességbe olvad. A művészetben a hiánytalan, tömör Egység, a sűrítmény csak úgy jöhet létre, ha minden elem minden művelete kidolgozott, és így eggyé válhat.
Könyvem ennek az útnak a térképét adja az olvasó kezébe.”

Ablak előtt, 1957
Reggel, 1962
Ágak, 1965
Táj, 1965
Táj, 1965
Rajz, 1965
Tumo I., 1965
Tumo II., 1965
Tumo III., 1965
Tumo IV., 1965
Víz művelet, 1967
Víz művelet II., 1967
Víz művelet III., 1967
F.  Geomatria, 1970
F.  Geomatria II., 1970
F. Geometria III., 1970
Metamorfózis, 1970
Metamorfózis V., 1970
Híd, 1970
Kompozíció I., 1971
Kompozíció II., 1971
Kompozíció III., 1971
Cím nélkül, 1971
Maconka, 1972
Sekrestye, 1972
Emlék II., 1972
Emlék I., 1973
Metamorfózis II., 1973
Metamorfózis III., 1973
Metamorfózis IV., 1973
Metamorfózis VI., 1973
Metamorfózis VII., 1973
Metamorfózis VIII., 1973
Formák, 1973
Domboldal, 1973
Reggeliző, 1973
Maconka, 1973
Terv, 1973
Reggel, 1974
Emlék, 1975
Hortobágy, 1975
Hortobágy II., (Híd), 1975
Hortobágy II., (Híd), 1975
Gémeskút, 1975
Híd, 1975
Principium I., 1978
Principium II., 1978
Principium III., 1978
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó
Megnyitó