Melting on Surface

07 October 2017 - 09 November 2017

Budapest nemzetközi színtere, A Platán Galéria most álló kiállítása “Melting on surface” címmel két kiállító művész munkáit muatajta be, akik ezúttal négy országot képviselnek: Japánt, Lengyelországot, Angliát és Magyarországot. A lengyel Basia Górska London mellett, a japán Fukui Yusuke pedig hosszú évek óta Budapesten él.

Művészetükben, legalábbis az itt kiállított műveikben az a közös, ami ugyanakkor pont megkülönbözteti őket egymástól: mindketten lemondanak valamiről, ami a festészet egyik lényegi eleme. Górska a formaadásról, Fukui pedig a színekről. Górska festményein a lehető legegyszerűbb ősforma, a kör, vagy a gömb jelenik meg, de tulajdonképpen még az sem, csak azokra emlékeztető, lüktető, pulzáló foltok, amelyek fokozhatatlan tömörségükkel egyszerre utalhatnak a mikrovilág (atomok, atommagok és építőelemeik) és a makrovilág, az univerzum (bolygók, csillagok, galaxisok) ősformáira, és amit ezek az ősformák egyszerre magukban hordoznak, a KEZDET-re és a VÉG-re. De ez az utalás valójában csak a mi gondolatainkban születik meg, mert kénytelenek vagyunk fogalmakban gondolkodni, ám valószínűleg a művészi idea ez esetben nem ennyire bonyolult. A tovább már nem egyszerűsíthető primér formák és a felületen konkrét határ nélkül formálódó színek foltjai valójában csak önmagukat jelentik: olyan finoman hangolt színharmóniákat, amelyek a papír, vagy a vászon felületén szétolvadva egy meditatív csendet és nyugalmat képesek hordozni, vagy előidézni. A fizikai valóságukban csak kétdimenziós művek a néző jelenlétében megnyílnak, kitárulnak, és egy megfoghatatlan, virtuális tér képzetét keltik. E képekből teljességgel hiányoznak a minket körülvevő világ dolgait jellemző kontúrok, vagy határvonalak, amelyek a formát meghatározzák, lehetővé téve azok meg-, illetve felismerését. Szemünk ezért támpont nélkül, bizonytalanul bolyong, próbálja „olvasni” a képeket, amíg rá nem jön (rá nem jövünk), hogy nem szabad erőlködni, fogalmakat keresve emlékezni, mindent félretéve csak hagynunk kell, hogy nézzünk, lássuk amit látunk, érezzük, amit érzünk.

Fukui Yusuke itt kiállított műveit, bár papírra készültek, festményként is kezelhetjük. Annak ellenére, hogy ezek tusképek és nélkülözik a színeket, több bennük a festői elem, a „festőiség” mint a rajzi momentumok. Górska képeihez hasonlóan e képeket sem fogalmi eszközökkel érdemes megközelíteni. Készülésük közben minden valószínűség szerint részben kikapcsolódott a tudatos kontroll, és egy mélyebben működő automatizmus vette át az irányítást. A színek hiányát e művek esetében pótolja a formák és a struktúrák gazdagsága és „sokszínűsége”. Gorska műveihez hasonlóan egyfajta meditatív csend és nyugalom hatja át e műveket (mint általában Fukui egyéb munkáit) és úgy tűnik, „megfejteni”, „olvasni” is ilyenformán kell őket. Egy kontemplatív állapot felelne meg legjobban a művek nézéséhez, amelyekben ambivalens módon egy teljes elengedettség párosul egy teljes koncentráltsággal. Fukui munkássága, főleg tusképei, kétség kívül szorosan kötődnek a japán művészet e területének hagyományaihoz, még akkor is, ha az ő művei nem ábrázoló képek. Bár tusképein (a szignót leszámítva) soha nem szerepelnek kalligráfiák, mégis, ott érezzük a kalligráfiák szellemét, mintha valamely rejtett erő lenne, amely a háttérből vezeti művész kezét festés közben. Egy másik fontos momentum műveiben a szerialitás, hiszen a tusképek mindig nagy sorozatokban készülnek, egy ülésben sok-sok kép egymás után. E módszer, vagy technika, valószínűleg együtt jár a már említett koncentráltsággal, amikor az alkotó egyfajta tudatállapotba kerülve, egy rendszerben tud olyan sorozatokat készíteni, amelyekben a hihetetlenül gazdag, szinte már a természeti formákhoz hasonlatos sokféleség egyesül az éppen arra a sorozatra jellemző, azonos karakterjegyekkel. /Kishonthy Zsolt/

A “Melting on surface” kiállítás a Platán Galéria, a MissionArt Galéria és az Everybody Needs Art együttműködésével jött létre. Basia Górska Personal Sphere című sorozata az idei Budapest Art Market kortárs képzőművészeti vásáron várja az érdeklődőket a MissionArt Galéria standján.

Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
Melting on Surface
megnyitó
Platán megnyitó