Seres László

Seres László  28 év szünet után, 2006-ban  kezdett újra festeni. Majd száz darabos Fej sorozatát kiállította Miskolcon, majd Új Delhiben és Mumbaiban is, ahol 1994 óta restaurátor műtermet vezet. 2006 után először papír munkákat készít, később tér vissza a vászonhoz, akryllal, majd olajfestékkel dolgozik. Újabb művei a Fej sorozat képeivel kezdődnek. A korábban figurális munkát sohasem készítő Seres egy végletekig redukált fej változatait festi szinte monomániás módon, számtalan változatban. A néhol már a felismerhetőség határán álló fejek szinte csak gesztusokból rendeződnek össze ikonszerű sűrítettségben. A Fej sorozat záró akkordjának tekinthető –bár azoktól részben független- az a három nagyméretű, sokszoros életnagyságban megfestett mű, amely már 2008-ban készül. Az utóbbi egy évben született művek részben visszatérnek a korai munkák szelleméhez, amennyiben nonfiguratív képek, de a sűrűn festett, szövetszerű faktúrát, egy oldottabb, nagyvonalú formaképzés váltja fel. A korábbi összetömörített képtér – mely szinte csak a festék vastagságára korlátozódott – kinyílt, és hangsúlyos szerepet kap a vászon gyakran semleges síkja, amely nem lezár, hanem teret képez. Ebben a legvégsőkig a monokróm képekkel jut el amelyeken a kép belső tere egyetlen szín tónusaiban és a felület puhaságában oldódik fel. A későbbi csurgatott, vagy festett felületek nagy formai és technikai változatosságot mutatnak. Ez azonban nem az út keresését jelzi, hanem a befogadói nyitottságot és kísérletező kedvet. A gyakran játékos motívumoktól, a drámai hangú, expresszív képeken és a jelekké sűrűsödött gesztusokon át, eljut egyfajta „mintha” tájakig, amelyekben eltűnik, vagy inkább szétfoszlik minden motívum, minden forma. Seres hitvallása szerint művészete „non ego festészet”, amelyben a művész csak mint médium működik közre, hogy szubjektumán keresztül az objektív művészet megnyilvánulhasson.

Arany okker, 2011
Flóra, 2011
Feljegyzés, 2011
L. J., 2011
Szombat, 2010
Akvarell, 1978
Akvarell, 1979
McT, 2018
McT, 2018
McT, 2018
McT, 2018
McT, 2018
McT, 2018
McT, 2018