Sarkadi Péter

(1948–)

Rajz
Danae, 1989
Fúriák, 1989