Balla Béla

Balla Béla: Tavasz, olaj, vászon, 67×88 cm

(1882–1965)